Mhodzigetsi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Izwi rokuti Mhodzigetsi riri kushandiswa pano kuturikira chinonzi electron kuEnglish. Mhodzigetsi imheurirwa dzinofambisa magetsi atinoshandisa angava achibva mugwenya remagetsi kana mubhatiri. Mhodzigetsi dzinowanikwa mumaboterero eatomu ye dizine chaji yakahwarara (-ve negative charge).