Manyau

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Born bronze - Bronze casts.jpg

Muzvidzidzo fundoyetsimba, chemishonga, mugodhi, manyau (molten material) rinotaurwa kana magodo adziyiswa kusvika pahujoto hwekushanduka kuva mutuvi.

Somuenzaniso mabwe ane simbi inonzi "copper" anodziyiswa kusvika pahujoto 1300oC apo anenge anyauka akatsvuka kuti piriviri nekupisa. Izvozvi zvakanyauka nokutsvuka kuburikidza nemoto ndizvo zvinonzi manyau kana kuti simbi yakanyakatika. Manyau anotaurwa pane chinhu chinoonekwa chiri godo pahujoto hwatinorarama asi chichizonyauka kana chapiswa nemoto wakawanda. Magodo emvura anonyauka pahujoto 0o tichikwanisa kuabata isu vanhu. Mvura haiverengwe pamanyau, zvakare mvura inenge isina kutsvuka nekupisa.