Kuramwa Basa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kuramwa kushanda (Strike) zvinoreva kuti vashandi vanenge varega kusevenza nokuda kwechinyunyuto chavanenge vainacho. Kazhinji vashandi vanoramba basa nezvikonzero zvinoti:

  • Muhoro usiri kuvafadza wakanyanya kuderera.
  • Mabatirwo avanoitwa neKambani
  • Kunge vari kushanda munzvimbo ine njodzi dzisiri kugadziridzwa nekambani.