Kuperekera magetsi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Muchidzidzo fundoyetsimba shoko rokuti kuperekera magetsi (conduct in English) rinoreva kutakura magetsi kubva pane nzvimbo kuenda pane imwe. Simbi dzinopereka magetsi kubva panzvimbo A kuenda pana B. Apa kupereka kutaura kuti magetsi ndiwo achafamba, iyo simbi pachayo inokwanisa kusafamba asi ichifambisa magetsi. Iri shoko rokuti kupereka richafanobata kusvika pawanikwa rimwe riri nani. Simbi inopereka magetsi inogwinha nokuda kwemagetsi ayakatakura. Copper ndiyo simbi inoshandiswa kunyanya pakuperekesa magetsi nokuti inotakura zvakanaka pane dzimwe simbi, isingarase simba remagetsi.

Waya dzinotakura magetsi kubva kugwenya kuenda kuvashandisi


Kupiwa kwezita[chinja | edit source]

Apa zviri kuitwa nesimbi inotakura magetsi zvakafanana naTete vanonopereka muzukuru wavo Kundayi kwaBangamuseve uko akaroorwa asi ivo Tete pachavo vasiri kubva pavo pamusha pavanogara. Apa Tete vanonosvitsa Kundayi kumusha kwemurume wake asi yavo nzvimbo yavanogara haichinje. Iri shoko richashandiswawo kutaura kufamba kwemadziya kubva panopisa kuenda panotonhora; zvakare simbi dzinopereka madziya zvakanaka.