Hana

From Wikipedia
(Redirected from Hana kurova)
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti hana (conscience) rinoreva chikamu chiripo pamunhu chinomuudza kuipa nekunaka kwemabasa, mifungo nendangariro.

Vamwe vatauri vanoti nhimanzi.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

  • Uya akanga ava mhondi yaisanzwa hana kurova.
  • Harura (feelings, conscience, conscience of guilt or any startling fear).
  • -bvauka (1. Cause reproach, 2. Stir of conscience, 3. Conscience). Hana inobvauka: conscience reproaches. Amai vanobvauka hana: the mother's conscience reproaches her.
  • -dzimatidza (1. Upset or disturb mentally, 2. Render ineffectual mentally 3. Blind mentally ). Wakadzimatidzwa nezvivi zvako: you are blinded by your sins. Chakandidzimatidza kuuya kumabiko ako rufu.

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]

  • MaZulu vanoti isifuba (Secret, private affair). Muenzaniso: Yisifuba sakho leso (That is your secret affair).
  • MaZulu vanoti Akanaso isifuba (He cannot keep a secret) vachireva kuti haana hana.
  • MaZulu vanoti isifuba (Intimate friend, confidant). Sokuti: Isifuba senkosi yinsila yayo (The one who holds the chief's secrets is his personal bodyguard).