Dhamu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Grand Coulee Dam spillway.jpg

Dhamu kana kuti dhamhu zvinoreva chivakwa chemudhuri chinovakwa chakachijika rwizi kuitira kumisa mvura kuti ichengetwe seri pwemudhuri iwoyu. Iyi mvura inochengetwa nezvinangwa zvakasiyana zvinoiti: yekunwa; yekudiridza minda; kusunda gwenya remagetsi zvochingodaro.

Dhamhu gurusa muZimbabwe ndiro Dhamhu reKariba rakavakwa paRwizi Zambezi nechinangwa chokuwanisa mvura yokusunda magwenya emagesti.