Dhamu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Grand Coulee Dam spillway.jpg

Dhamu (kana kuti dhamhu) zvinoreva chivakwa chemudhuri chinovakwa chakachinjika rwizi kuitira kumisa mvura kuti ichengetwe seri kwemudhuri iwoyu. Iyi mvura inochengetwa nezvinangwa zvakasiyana zvinoiti: yekunwa, yekudiridza minda, kusunda gwenya remagetsi zvochingodaro.

Dhamu gurusa muZimbabwe ndiro Dhamu reKariba rakavakwa paRwizi Zambezi nechinangwa chokuwanisa mvura yokusunda magwenya emagesti.