Chigwedere

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Chigwedere izita rinowanikwa muZimbabwe.

  • Vanhu vane zita iri: Aeneas Chigwedere aiva gurukota reDzidzo muhurumende yeZimbabwe.
  • Zvino Abrahama naSara vakanga vave vasharuka, vati gwedere nouwandu hwemakore; nomuitiro wevakadzi waiya usikachaitiki kunaSara. (Genesis 18:11).
  • gwedere gwedere (ideophone of Walking feebly (person or animal). Kugwederedza (Make to walk in the way an enfeebled person or animal does).