Bundutso

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Haber-Bosch-En.svg

Bundutso (Process in English) zvinoreva mabasa anoitwa nematanho uye nenzira dzakarongeka zvichishandiswa mukushandura nhumbi dzinopinda muhushangazhi kuti dzive zvibereko zvinokwanisa kutengeseka. Pakuwanda tinenge toti mbundutso (processes).

Muhushangazhi, Bundutso rega-rega rinonyoreswa kuPatents Office kuitira kuti vanoda kuzoshandisa Bundutso iyi vanopota vachiripa mutero kune muridzi akavamba Bundutso iri. Nokudaro Bundutso dzinonyorwa pasi kuchidudzwa kuti kunoshandiswa mutowo wakadii kuita basa iri. Nhumbi dzinopinda muBundutso, hujoto hunodiwa; nguva inoshandwa nezvimwewo zvinofanirwa kududzwa.

Somuenzaniso, gasi re Ammonia rinogadzirwa kuchishandiswa bundusto raHaber (Haber process).

Bundutso rekuvhota[chinja | edit source]

Somuenzaniso uri nyore kunzwisisa, Bundutso rekuvhota rinotevedza nzira iyi:

  • Zita rinotariswa mubhuku revakanyoresa kuvhota;
  • Zita rinochekwa mubhuku;
  • Muvhoti anonyika mawoko ake mudhayi;
  • Munyori anotambidza muvhoti pepa rokuvhotera;
  • Muvhoti anovhota okanda pepa rake mubhokisi asina waanotaridza.

Kupiwa kweZita[chinja | edit source]

Shoko rokuti Bundutso rinobva pane rokuti pundutso rinoreva kushanduka kwezvinhu nenzira yakarurama kana kubudirira mubasa kana bhindauko rinenge richibatwa. Ndizvo zvimwechete neinonzi "Process" kuEnglish kana ichinge yashanda nemazvo inofanira kushandura nhumbi, kana mamiriro enzvimbo nenzira inopa: chouviri, chinofadza, chinotengeseka, chinopa kurarama, kana kubuditsa zvine tsarukano.

Izvi rokuti "Process" rinoreva - "A going ahead". Ndizvo zvimwe chete nebundutso inoendesa zvinhu mberi, tisingati yazvisvitsa pamagumo azvo asi yazvisvitsa pari nani pokuti kana zviri zvinotengeswa zvave nemutengo uri nani - "value added".

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

  • Kutsandudza (bring change) iri izwi reChiNdau rinoreva kukonzera shanduko.
  • Unotsandudza mikuwo nenguva, unobvisa madzimambo nokuemesa madzimambo... : he brings the changes of seasons and times; he installs and deposes kings (Daniel 2:21, Bhaibheri reChiNdau).