Zvombo zvinechefu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Zvombo zvine chefu (Chemical and Biological weapons). Zvombo izvi zvinonyanya kugadzirwa nenzira yokuti vanhu vakafema, kudya, kunwa kana kubata zvine mishonga unenge wamwaiwa vanobva vafa.