Zvombo zvinechefu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Zvombo zvine chefu (chemical and biological weapons). Zvombo izvi zvinonyanya kugadzirwa nenzira yokuti vanhu vakafema, kudya, kunwa kana kubata zvine mishonga unenge wamwaiwa vanobva vafa.