Zvombo zvinechefu

Kubva Wikipedia

Zvombo zvine chefu (chemical and biological weapons). Zvombo izvi zvinonyanya kugadzirwa nenzira yokuti vanhu vakafema, kudya, kunwa kana kubata zvine mishonga unenge wamwaiwa vanobva vafa.