Tezvara

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti tezvara (father-in-law in English) rinoreva baba vemukadzi wawakaroora iwe murume. Pahukama hwedu muZimbabwe madzitezvara vanosanganisirawo vakoma nevanin'ina vababa vemukadzi wako.

Shoko iri rinoshandazve kutaura hanzvadzi dzemukadzi wawakaroora iwe murume - (wife's brother).