Robert Gabriel Mugabe

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Robert Mugabe (2008)

Robert Gabriel Mugabe (Shona: [muɡaɓe], Chi Ngirandi: /mʊˈɡɑːbeɪ/ moo-GAH-bay; vakabarwa 21 February 1924) ndivo mutungamiriri wechipiri wenyika yeZimbabwe. Mumwe weva tungamiriri veHondo yeRusunguko yairwisa vatongi vechichena, Vakasarudzwa kuva Mutungamiri mugore ra1980, semuchinda mukuru weHurumende yeZimbabwe kubvira 1980 kusvika 1987, kubva 1987 vakabva vava Mutungamiriri weZimbabwe kusvika pari nhasi. VaMugabe vakatora nzvimbo yakanga yakabatwa naAbel Tendekai Muzorewa.

Robert Mugabe akaroora mukadzi wekutanga aainzi Sally Hayfron aibva kuGhana. Mushure mekushaya kwa Sally Mugabe, Robert Mugabe akaroora Grace Marufu uyo anova chizvarwa cheZimbabwe. Vairi ava vane vana vatatu vanonzi Bona Mugabe, Robert Mugabe mudoko na Chatunga Mugabe.

Mukunda waRobert Mugabe anonzi Bona akapedza zvidzidzo zve dhigiri reAccountancy ku Hong Kong mugore 2011; musikana uyu akaroorwa nemurume anonzi Simba Chikore

VaMugabe igodzi remakore makumi matatu nematatu pabasa romutungamiri wenyika.