Munondo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Munondo (sword) chombo chehondo chinocheka nemativi maviri chinotaridzika sebanga refu.