Moyo Chirandu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search


GONO MOYO CHIRANDU

Mazviita Moyo Chirandu

Gono remombe Mushayachirashwa

Mukaka tinonwa,

Mafuta tichizora

Nyama tinodya

Ganda tichikakisa ngoma

Ndove tinodzurisa mudzimba

Muswe tinopumhisa

Nyanga tichiita gonan'ombe

Maita Gonyohori Matake

Vakatakira nedzavamwe paruware

Gono raMutindi naGochedza

Vari Maronga neUshava

Vari Muduma neChiduma waVaduma usina pakaminama

Pakaminama tinoorara

Vamarera nherera vanorera nedzevamwe

Ndikafira pano wani Kudai kuenda ndichidzoka zvinoita huyo

Chinondiona sechinameso Navaripowo namangwana musanyara Vakadzi vachiza vomene.(Mupururu)