Mhopo (Bundu)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mhopo (wart) zvinoreva kabundu kanomera pamuviri, pangava panhengo ipi zvayo. Mhopo dzinozivikanwa zvizhinji imhopo dzinongomerawo pamuviri dzisina chirwere kana dzisingakuvadze hutano hwemunhu.