Mhopo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mhopo (wart) zvinoreva kabundu chimera pamuviri pangava panhengo ipi zvayo. Mhopo dzinozivikanwa zvizhinji imhopo dzinongomerawo pamuviri dzisina chirwere kana dzisingakuvadze hutano hwemunhu.