Kudhoma

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti kudhoma (studying in English) rinoreva kuverenga mabhuku nenzira yokuda kunyatsa kuziva zvakadzama sezviya zvinoita munhu ari kunonyora zama. Kudhoma tingati mutauro wechimanje-manje asi nokutekeshera kwaita izwi iri ratova mukutaura kwevazhinji.

Vanhu vazhnji vanofarira kudhoma vari panzvimbo dzine runyararo dzisina ruzha. Asi kunoitawo vamwe vanokwanisa kudhoma vaine mimhanzi iri kurira pavari.