Kano

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kano (this little thing) chisazita chinodudza kanhu kadiki-diki.