Huyu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Honey comb.jpg

Huyu, kana do kana kuti ipe (honeycomb) chiumbwa chinogadzirwa nenyuchi dzichizogadzira uchi imomo nokuberekera imomo. Huyu ine zvidowo kana zvizinga zvine kuumbwa kwakaita gonyanhanhatu.

Bande rimwe pahuyu rinonzi nyere cell of honeycomb.