Svetuka kuchirochemo

Hutapiri

Kubva Wikipedia

Hutapiri (concentration in English) zvinoreva huwandu hwechiri kutsvakwa mudutu rezvinhu zviri kutarirwa. Kana gold ichicherwa chitofu chinobuda kumugodhi chinokwanisa kunge chine hutapiri hunoita 2 gram/tonne. Panozosvika kunatswa kuReserve Bank chidhinha che gold chinenge chava nehutapiri hunoita 99% zvichikwira.


Mutape zvinoreva izvo zvinobatwa zvinenge zvawedzerwa hutapiri nemitowo inopatsanura mambara kubva kuchitofu. Mutape une hutapiri hwemuchegwa nesimbi hwakawanda kudarika chitofu kana mambara.