Hudonongodzwa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Hudonongodzwa zvinoreva kunyorwa pasi kwezvinhu zviri kutaurwa nezvazvo. Panogona kunyorwa hudonongodzwa hwemazita evanhu kana wezvinhu zviri kuda kutengwa kana kutengeswa. Gwaro iri rinokwanisa kunge rakarongeka nenzira dzakasiyana-siyana zvichitevedza alphabet. Imwe nguva hudonongodzwa hunokwanisa kuringaniswa zvinhu: nenzvimbo yekwazvinobva; nezera; nehukuru kana hudiki; neruvara; nehukoshi hwemari zvichinodaro maererano nokuti chii chiri kutsvagiwa.