Hoko

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Izwi rokuti hoko (surveyor's peg in English) rinoreva chimuti, simbi kana chimwe chiro chinorovererwa muvhu chichishandiswa kutaridza panotangira nokugumira nzvimbo iri kutarwa. hoko ingashandiswa kutaridza panoperera muganhu: wemunda; wemusha; webindu; wenzvimbo inocherwa mugodhi kana muganhu wepari kuvakwa mugwagwa kana chimwewo chingavakwa pavhu.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

Mamwe mazwi anoreva hoko ndeaya: mbambo, chipanda, chikokoyo kana ndemeredzi.

Zvirevo[chinja | edit source]

  • Kana munhu achinzi arikukomera hoko pazvirongwa zviripo kureva kuti ari kukanganisa achiita kuti mabasa ezvirongwa asafambira mberi.