Godzi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti godzi (veteran, experienced person) rinoreva munhu ane ruzivo kana hunyanzvi ari munhu akambobata muhushavi huri kutaurwa nezvawo. Murwi wehondo yerusununguko (war vetaran) anganzi igodzi rehondo yerusununguko.