Chihera

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Chihera

Ana Chihera vakadzi vanoyera Mhofu. Kana kuti ihanzvadzi dzevana Museyamwa. Vana Chihera vanozivikanwa nepamuromo uye havana chavanotya. Pavano detemberwa vanonzi Mbiru, Mbiru zvichireva kuti mapango anomisa imba. Kana uchitenda Chihera unotenda uchiti.

MAITA VACHIHERA CHIEDZA Kuyambuka rwizi mvura yakwira makomo Totenda voMuchimbare, veGuruuswa Vane nzangachena kunge mwedzi wejenachena Kuziva zvenyu VaShava Mukonde, vari Gombe Zvaonekwa vahombarume, zvaitwa Mbiru

Aiwa, zvaonekwa Sarirambi, zvaiitwa Nyashanu.