Chido

Kubva Wikipedia
  • Chido (That part of smelting furnace where the blown-in air meets the fire)
  • Chido (1.Punctuality, 2. On time).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.