Bumburu

Kubva Wikipedia
  • Bumburu (sphere, Big ball of anything).
  • Bumburu kana mapumburu (An object with no opening). Bumburu rewuru: a ball of wool.
  • Bumburu kana mabumburu (Person or animal recovering from sickness). Iye ava bumburu: he is well again.Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.