Basa (remari)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Basa (Job, employment) zvinotaura shishi inoitwa muhushangazhi vanhu vachishandira kubhadharwa mari. Vanhu vazhinji vanoshandira hurumemnde nemaKambani. Kunoitawo vamwe vanhu vanozviitira zvinhu zvavo vasina mukuru wavanoti ndiya achandibhadhara mari.

Mukutaura kweSlang yeChishona basa rinonzi graft.

Kubishinga (work energetically) zvinoreva kushanda nesimba. Vari kubishinga mabasa, kurima.

  • Bishi (whole-hearted activity). Pane bishi hapadanwi anonzwa.
  • Mutare (service for which no recompense is given immediately).
  • Mundi (service for which no reward is given).
  • Chirango (token service to show respect and goodwill).