Basa (remari)

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Basa (Job, employment) zvinotaura shishi inoitwa muhushangazhi vanhu vachishandira kubhadharwa mari. Vanhu vazhinji vanoshandira hurumemnde nemaKambani. Kunoitawo vamwe vanhu vanozviitira zvinhu zvavo vasina mukuru wavanoti ndiya achandibhadhara mari.

Mukutaura kweSlang yeChishona basa rinonzi graft.

Kubishinga (work energetically) zvinoreva kushanda nesimba. Vari kubishinga mabasa, kurima.

  • Bishi (whole-hearted activity). Pane bishi hapadanwi anonzwa.