Alfred Bitini Xuma

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dr A B Xuma vaive vari pane vekutanga pane vaimirira dare revanonzi varume ve African American Foundation.Nyaya yekutanga kwe Alpha Phi Alpha, muhupenyu hwevanofundira muzvikoro zvikuru.

Upenyu[chinja | edit source]

Sezvo va Xuma vaimirira rutivi ruboshwe rwe ANC, Xuma aiwonekwa se mutingamiriri aive akanyanyisa kutwasanuka mumafungiro ake nevazhinji vechidiki vakangavotanga kuramba tora nguva yakareba kuti rusununguko rwenyika ruuye, pachavo va Xuma vakanga voregera kuvimba navo vechidiki vacho pamusana pekuti vechidiki vaida kuti vakurumidze kusvika pausununguko whenyika.  (Tsamba dzavainyorera vanhu vese vavaisevenza navo dzaizivikanwa kungedzakazara mazvwi airatidza kuvenga ma communists.)  Saizvozvo, vaive nembiri munyika dzese yaiita kuti vawonekere semunhu asisichanzwisise zvinodiwa nezvinokodzera ruzhinji rwenyika.