Ziso

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Ziso

Ziso (eye in English) ndiyo nhengo yemuviri inogamuchira chiedza kubva kunze kuti tikwanise kuona zvakatikomberedza. Ziso richinge ragamuchira chiedza rinotumira zvagamuchirwa kuhuropi uko kunovakwa mufananidzo wechinhu chiri kupa chiedza ichi. Pari kudzi chiedza pari kurehwa chiedza chinobva pazvinhu zvose zvatinooona tichisanganisira kubva pazuva kana mwenje. kuti mumhu aone chinhu ziso rinenge ratogamuchira chiedza kubva kune chinhu chiri kuonekwa.

Vanhu nemhuka zhinji vane maziso ari pamusoro kana kuti pamaburi ari padehenya. Maziso ane ruvara rwakasiyana-siyana pavanhu vakasiyana.

Madzengerere (hazy vision) zvinoreva kana munhu asiri kuona zvakanaka imwe nguva chinhu chimwe chichiita kunge zviviri kana kusanatsa kuoneka panotangira chiro nepachinogumira kana kusanatsa kuona chimiro chechinhu kuti chakadini.

Nhengo dzeziso[chinja | edit source]

  • Fungiro kana kuti ganda reziso (Eye-lid) ndiro ganda rakavhara ziso.
  • Mboni (pupil) ndiko kaburi kari pakati peziso.
  • Tsiye (eye-lash) ndiro bvudzi riri pamusoro nepazasi peziso.
  • Vamwe vatauri vanodana bvudzi riri kumusoro kweziso pedyo nemhanza vachiti chombe kana chihombe.