Huyu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Honey comb.jpg

Huyu kana kuti ipe (honeycomb) chiumbwa chinogadzirwa nenyuchi dzichizogadzira uchi imomo nokuberekera imomo. Huyu ine zvidowo kana zvizinga zvine kuumbwa kwakaita gonyanhanhatu.