Chiringakure

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Telescope.jpg

Chiringakure (Telescope) mudziyo unoshandiswa kuona zvinhu zviri kure zvikurusei kana kuri kutariswa muchadenga neavo vanowongorora zvechadenga. Chiringakure chinogonesa kuti vanhu vaone zviri kunyenyedzi, mwedzi, zuva, nemimwe mitumbi iri muchadenga.