Zvinotarisirwa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Zvinotarisirwa (expectations) kureva zvinhu zviri pamoyo wemutengi zvaanoshuvira kuti kana achinge atenga mudziyo unofanirwa kunge wakaita. Mutengi anofanirwa kuti adudze kana kudoma zvaarikuda pamudziyo waari kutenga.