Zvinotarisirwa

Kubva Wikipedia

Zvinotarisirwa (expectations) kureva zvinhu zviri pamoyo wemutengi zvaanoshuvira kuti kana achinge atenga mudziyo unofanirwa kunge wakaita. Mutengi anofanirwa kuti adudze kana kudoma zvaarikuda pamudziyo waari kutenga.