Tapiwa Mupakati

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tapiwa Mupakati mukomana akaberekwa/akazvarwa mudunhu reMasvingo achigara munzvimbo yeZaka. Akadzidza rugwaro rwekutanga kusvika rwechinomwe paMusarava Primary. Akazodzidza zvidzidzo zveSecondary paSt Joseph Tongoona mugore ra2004 kusvika 2007. Akazopedzisa paHippo Valley High school achiita zvidzidzo zveScience mugore ra2008 kusvika 2009. Akazopfuurira mberi nezvidzidzo zvepamusoro paMidlands State University achiita Telecommunications...