Talk:Ruwoko

Zvirozvemo zvezanhi hazvitsigirwe mumimwe mitauro.
Kubva Wikipedia

Please add picture of the arm

Tanga hurukuro nezve Ruwoko

Tanga hurukuro