Talk:Rhekeni

Zvirozvemo zvezanhi hazvitsigirwe mumimwe mitauro.
Kubva Wikipedia

Please add picture of a sling-shot or catapult