Talk:Nzungu

Zvirozvemo zvezanhi hazvitsigirwe mumimwe mitauro.
Kubva Wikipedia

Muchivanhu chedu, kune wanoitavo here ma'allergies' enzungu?

Tanga hurukuro nezve Nzungu

Tanga hurukuro