Talk:Chikepe

Zvirozvemo zvezanhi hazvitsigirwe mumimwe mitauro.
Kubva Wikipedia

Please add picture of ore skip at a mine