Shumba Nyamuzihwa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Detembo

Maita Nyamuzihwa,

Shumba, Hara, maita Muchori.

Maita waNanga wasina mhezi,

Wakabva Buja neMbondwe.

Maita Nechinanga, muzukuru waChakoreka.

Ewo Bonga, waChingate,

Muzukuru waMapahwe, wari Choma,

Ewoyi Shumba, maita Hara.

Maita Bonga rangu riri,

Maita Nyamuzihwa,

Maita wari Mangadza.

Maita wari Dombojawa rina mwarara machena,

Dombo rakaramba kumera uswa nemiti,

Rinoti kukwira munokwira namabvi,

Rina makwapa-kwapa anenge nzira.

Maite zvenyu Shumba,

Chikanda changu chichi,

Maita waTsuri wamasawara.

Kana musipo hapana chinochekwa.

Maita Chiurayi, hekani Chikanda,

Mwana waMukombwe naNohoreka,

Chipfuyawarombo, hekani waNjapa,

Maita mutumbe, Donga, wari Man’anja’

Samanyara,

Zvaitwa Kondovha asingachariki mvura,

Mwana waChinyanga asingaje imwe mbeu,

Kusiya kwezviyo chete.

Maita wari Tsatsa Mukonde,

Aiwa zvaonekwa Nyamuzihwa,

Tikafira pano wani.