Shumba - Murambwi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Maita Shumba

Matikaha Kuona Dzimba.

Hekani Chihwa, Mushereketi,

Vadzimba vedu, variritiri,

Mutsikapanyoro vana vaChivi,

Vakanyairi, vadyi vemhuka,

Maita Shumba yangu yiyi

Hekani Bumhi rangu riri,

Maita vaMhari, Chipamutoro,

Vari Nyaningwe,

Vari Chamhota,

Maita Shumba.

Mukweverakwasviba,

Asingadyi chokupamba,

Maita vaMhungudza,

Vari Baradzanwa,

Zvaonekwa vaMhari.

Zvaitwa vari Chitonje,

Vanomuka ngwe namasikati.

Zvaitwa Matikaha nokuone gumbo,

Kuone mumhu vanovhunduka.

Maita varere Baradzanwa.

Kwaka paradzanwa baba afa.

Hekani Mhungubwe yangu yiyi!

Zvaitwa mwana waChivi!

Aiawa zvaonekwa

Mhungubwe.

VaNyamukanga, Makovere.

Zvaitwa muNyaningwe, Chibwa!

Maita Murambwi