Sazita

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Sazita (namesake) zvinoreva munhu ane zita rakafanana nerako. Apa panenge pari kutaurwa zita rekupihwa kwete zita remhuri.

Nokumwe kutaura izwi rokuti sazita rinoshanda kureva sakuwana - chief person.