Sazita

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sazita (namesake) zvinoreva munhu ane zita rakafanana nerako. Apa panenge pari kutaurwa zita rekupihwa kwete zita remhuri.

Nokumwe kutaura izwi rokuti sazita rinoshanda kureva sakuwana - chief person.