Njera

Kubva Wikipedia
  • Njera (red or brown millet) rukweza.
  • Njera (days portion of grain; that grain on grinding stone).


Nota disambigua.svg
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.