Svetuka kuchirochemo

Kutsetsa

Kubva Wikipedia
  • Kutsetsa (to grind fine) zvichireva kunatsa kudukupisa sebukuta zviri kugayiwa kana kukuyiwa.
  • Kutsetsa (to sharpen e.g. a pencil) zvichireva kutesvera chingava chimuti, simbi kana penzura.
  • Kutsetsa (to cut or carve wood) (to carve wood, to peel with a knife).
  • Kutsetsa kana kusetsa (to cause laughter)Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.