Kutapudza

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kutapudza (lessen; subtract; decrease; draining a part of) zvinoreva kubvisa chikamu chechinhu.

Kutapudzira zvinoreva kubvisa chikamu chezvinhu kubva panzimbo yekutanga uchiisa pane imwe nzvimbo yepiri.

  • Kutapudza kana kukushumura (deduct, diminish, to lower price).