Kupambadzirwa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Kana kuchinzi simbi kana chimwe chinhu chinopambadzirwa (malleable in English) zvinoreva kuti chinokwaniswa kurohwa nenyundo chikatsvetera chichitambanuka chisingadimbuke. Simbi dzinenge gold, copper, nickel, aluminium dzinopambadzirika zviri nyore.