Kupambadzirwa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Kana kuchinzi simbi kana chimwe chinhu chinopambadzirwa (malleable in English) zvinoreva kuti chinokwaniswa kurohwa nenyundo chikatsvetera chichitambanuka chisingadimbuke. Simbi dzinenge gold, copper, nickel, aluminium dzinopambadzirika zviri nyore.

Kupambadzika (to be even, level, smooth, to flatten) apa kureva chiro chakakwenenzweka, chakaita muchechetere kuenzana.