Kun'ura

Kubva Wikipedia

Kun'ura (corrosion) zvinotaura mushonga unesimba rokukwanisa kudya uchichera zvimwe zvinhu zvikurusei simbi. Acid zhinji dzinokwanisa kun'ura iron.