Kumunyungira

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti kumunyungira (consume completely) rinoreva kushandisa zvose, kudya zvose kana kupedzeredza zvose zviripo.