Gwanda

From Wikipedia
  • Gwanda (Shirt with short sleeves).
  • Gwanda kana magwanda (Large foot or hoof). Apa kureva hwanda. Nzou ina magwanda: an elephant has large feet.
  • Gwanda (Take short cut) apa zvichireva kugurira.
  • Gwanda (Cut the cards before playing).
  • Gwanda (Guta) (Town of Gwanda).


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.