Gwamba (gwaro remazita)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Apa kureva gwaro rinodoma mazita ari kupinda muchirongwa chiripo, ringava gwamba roUshe, gwamba rekuvhota, gwamba rezvombo zvinoshandiswa pabasa kana gwamba revana vanopinda pachikiro.