Gupuko

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Gupuko - Shoko rokuti gupuko (richness or concentration kuEnglish) rinoreva huwandu hwenyungurwa yakanyungudutswa mumunyungu huchipimwa pachiyero chimwechete chehuwandu hwemunyungu. Huwandu hwemunyungu huri kucherechedzwa hunokwanisa kunge huri huremu kana mumhu. Shoko iri rinotodzana nerinoti kukupuka rinoreva kupfuma, kukuputsa roreva kupfumisa.