Dzehugaro huviri

Kubva Wikipedia

Dzehugarohuviri (amphibians) iboka remhuka dzinogara padunhu asi dzichiberekera vana mumvura. Mhuka idzi dzinosanganisira datya. Boka remhuka idzi dzinoita nguva dziri padunhu dzoitawo nguva dziri mumvura - saka dzichinzi dzine hugaro huviri.