Dzamba

Kubva Wikipedia
  • dzamba (Support one's weight on arm(s) - e.g. sit, or crouch, and lean on one arm).
  • dzamba (Reach as far as).
  • dzamba (Take shelter from rain) zvichireva kuhwanda kana kuzamba.
  • Kudzambanuka kana kunyunha (1. Rise slowly - from hidden position, 2. Rise slowly out of water).

Kurerutsa Mutauro[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

  • Mutsa ari kudzambira mvura murukova: Mutsa is lying flat and drinking from a river.
  • Tambai muchidzambana maoko, asi muchenjere kutyorana minwe: play pat-a cake, if you like, but be careful not to break each other's fingers.
  • Rwizi rwakazarisa, mvura yakadzamba nhivi dzose: the river was in flood, the water flooded both banks.
  • Akadzamba mvura: he took shelter from the rain.
  • Payakanzwa mitsindo, shumba yakadzambanuka pachitunha: when it heard the sound of feet, the lion got from over the corpse of its kill.


Nota disambigua.svg
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.